3smeder.se

Erik Sjelin

Blandat urval på saker smidda av Erik

Erik finns även på denna hemsida: http://malmochaska.se

Snowracers som Erik smitt, och Gurra tillverkat trädelarna på.